You are here: AU  Staff  For Administrators "Wait-to-defend" er udgået

"Wait-to-defend" er udgået

Ph.d.-studerende har indtil nytår søgt om forlængelse af deres opholdstilladelse for perioden fra de afleverer deres ph.d.-afhandling og til de skal forsvare afhandlingen. Denne såkaldte ”wait-to-defend”-tilladelse blev søgt via skema XG1.

Wait-to-defend og skema XG1 er udfaset pr. 1/1 2015 i forbindelse med, at alle ph.d.-studerende (også ansatte ph.d.-studerende) efter denne dato får en tilladelse med et halvt års jobsøgningsperiode tillagt den normerede studietid.

Overgangsordning

Ph.d.-studerende som har fået en studietilladelse som indskrevet (ikke ansat) ph.d.-studerende før 1/1 2015 har typisk fået ½ års jobsøgningsperiode tillagt den normerede studietid.

Ph.d.-studerende som har fået arbejdstilladelse som ansat ph.d.-studerende før 1/1 2015 har ikke denne jobsøgningsperiode. De kan derfor ønske at søge om en jobsøgningsperiode til at dække perioden fra ph.d.-afhandlingen indleveres (og opholdstilladelsen udløber) til ph.d.-afhandlingen skal forsvares. Dette fås fremadrettet ved at anvende skema PHD1.

Hvordan søger man?

Skemaet PHD1 skal anvendes indtil videre. Skemaet findes indtil videre kun i papirform, men kan indsendes via mail (study@au.dk) til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

En PHD1-ansøgning koster 1750 kr. i ansøgningsgebyr. Både AU og ansøger skal udfylde en del af ansøgningen. Læs nærmere om, hvordan man søger her (på engelsk).

Bemærk!

›         Til forskel fra XG1 giver den nye tilladelse ret til at arbejde 20 timer/ugen (dog fuld tid i juni, juli og august).

›         Personer, der efter 1/1 2015 har søgt om en forlængelse af en opholds- og arbejdstilladelse som ansat ph.d.-studerende i Danmark som følge af fx forsinkelse, barsel eller andet, vil automatisk få tillagt et halvt års jobsøgningsperiode oven i den forlængede tilladelse og dermed opholdstilladelse der dækker perioden frem til ph.d.-forsvaret. De undgår derved at skulle søge om yderligere forlængelse af deres opholdstilladelse efter afhandlingen er indleveret.

›         Inden udløbet af det 6 måneders jobsøgningsophold kan der søges om etableringskort. Etableringskort er yderligere to års arbejds- og opholdstilladelse i Danmark og gives til personer der fx har afsluttet en ph.d.-uddannelse i Danmark. Læs mere her.

Alternative muligheder

Ønsker man ikke at søge PHD1 og betale gebyr på 1750 kr. kan man stadig vælge at udrejse af Danmark umiddelbart efter ph.d.-afhandlingen er afleveret og derpå rejse tilbage til ph.d.-forsvar i Danmark på et turist/forretningsvisum (korttidsophold).

Vær dog opmærksom på, at visumansøgninger er gebyrbelagt med 450 kr. plus evt. ekstragebyr i forbindelse med indleveringen af ansøgningen (landeafhængigt).

Yderligere hjælp

Kontakt IAS for yderligere hjælp med de nye regler

5530 / i43