Administrators

Hjælp til integration af internationale medarbejdere

HR afdelingen ønsker at assistere jer, der står for integrationen af nye internationale medarbejdere med forberedelse, modtagelse og introduktionsforløb. Deres hjemmeside indeholder information, inspirationsmateriale, velkomsmateriale og tjeklister.  

AU HR

AU HR afholder infomøder for alle nye medarbejdere hver anden måned. Til arrangementet får deltagerne vigtig information om Aarhus Universitet. Specielt relevant for de internationale medarbejdere er der et oplæg af en international medarbejder, som deler ud af egne erfaringer med at etablere sig på AU. Ved arrangementet udleveres også en HR velkomstmappe. Mappen indeholder seks meget vigtige materialer målrettet internationale medarbejdere. Læs mere om mappens indhold.

Det er også muligt at få den engelske velkomstmappe hos Helle Karvonen, bygn. A14, lokale 3080.

Bestil HR velkomstmappen og/eller tilmeld medarbejder til infomødet (højre margen)

Getting Started in Foulum

Skabelon til invitationsbrev

Helle Karvonen

International CoordinatorST Administrative Centre - ST PhD and Studies Administration, Foulum
M
H bldg. Foulum A14, 3081
P +4587151253
P +4540265495

4268 / i43