You are here: AU  Staff  show

Danskuddannelsen er blevet med betaling fra 1. juli

Hvad er konsekvenserne af den nye lov? Hvordan rådgiver jeg udenlandske ansatte om danskundervisning? Hvad er mulighederne for danskundervisning nu? Vi har lavet et overblik over konsekvenserne af den nye lovgivning.

2018.07.06 | Anne Pletschette Langer

A2B kurser

Lærdansk kurser

Den nye lovgivning for danskuddannelsen træder i kraft pr. 1. juli. Lovgivningen medfører, at man nu skal betale for at komme på de almindelige modulforløb (også kaldet danskuddannelsen). Hvis I modtager spørgsmål om den nye lovgivning og kurserne fremadrettet, har vi nedenfor beskrevet konsekvenserne og de fremtidige muligheder for at lære dansk på AU.

Lovgivningens konsekvenser for danskuddannelsen 

Danskuddannelsen er det forløb, der tilbydes af Aarhus Kommune. Tidligere var tilbuddet gratis, nu skal man betale 2000 kr. pr. modul plus et depositum på 1250 kr. Gebyret er fastsat af regeringens parter i ny lov om danskuddannelsen. Som tidligere har man 5 år til at færdiggøre danskuddannelsen, som tager max 3½ år at gennemføre ved hjælp af klippekortsystemet. Læs mere på Lærdansk hjemmesiden og A2B hjemmesiden   

Hvad får man i danskuddannelsen?

Danskuddannelsen er organiseret i 5/6 moduler. Hvert modul har specifikke læringsmål, som deltagerne undervises efter. Hvert modul skal bestås med en test for at fortsætte til næste modul. Danskuddannelsen afsluttes efter modul 5 med Prøve i Dansk 3. Man testes i alle færdigheder (mundtligt, skriftligt og læsning). Efter Prøve i Dansk 3 kan man med de rette karakterer fortsætte til modul 6 og Studieprøven, hvilket er krav, hvis man vil studere på en dansksproget uddannelse på universitetet.

For at få permanent opholdstilladelse kræves bestået Danskuddannelse 2 eller Danskuddannelse 3.

Danskuddannelsen er underlagt en række regler. Læs mere om danskuddannelsen

Danskuddannelsen i punktform

 • Depositum: 1250 kr.
 • 2000 kr. pr. modul
 • Består af 5-6 moduler
 • Hvert modul afsluttes med en obligatorisk test
 • Man testes i alle færdigheder
 • Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 3, som giver vise formelle rettigheder
 • Man har 5 år til at gennemføre uddannelsen med ret til undervisning i max 3½ år
 • For at få permanent opholdstilladelse kræves bestået Danskuddannelse 2 eller Danskuddannelse 3

FVU – nyt gratistilbud

FVU (Forberedende Voksenuddannelse) er et nyt gratis forløb, som udbydes af Lærdansk. FVU har fem trin (Start, 1, 2, 3 og 4) og giver adgang til de samme uddannelser og prøver som danskuddannelsen. Efter at have fuldført forløbet, vil kursisterne have opøvet danskfærdigheder på et niveau, der ligger over niveauet på danskuddannelsens modul 5. FVU (med undtagelse af FVU-Start) har i modsætning til Danskuddannelsen særligt fokus på skriftlighed i de enkelte tests. Selve undervisningen er dog tilrettelagt med et fokus på alle færdigheder vægtet ud fra deltagernes behov.

FVU giver ikke adgang til at tage Studieprøven, som man skal have, hvis man ønsker at tage en universitetsuddannelse på dansk. Det er dog muligt at skifte til Danskuddannelsen og tage Prøve i Dansk 3 mod betaling.

FVU hører ikke under loven for danskuddannelsen og er derfor ikke underlagt de samme regler for, hvor hurtigt man skal gennemføre kurserne og hvilke emner, man skal undervises i. Undervisningen vil her i højere grad være baseret på deltagernes behov for at bruge sproget i hverdagen og på arbejdet.

Det er muligt at tage en test efter hvert trin. Det er dog frivilligt, om man ønsker at tage testen, og det er ikke påkrævet for at gå videre til næste trin. Man testes i høj grad i skriftlighed.

FVU kurserne kræver et basalt danskniveau, for at man kan begynde. Lærdansk tilbyder to begynderkurser, som hver koster 1200 kr. Efter de to begynderkurser vil man typisk have nået det niveau, der kræves, for at starte på FVU (mundtligt A2+ og skriftligt A1). Niveauet bliver vurderet til en kort screening, hvorefter man kan starte på FVU.

FVU uddannelsen i punktform

 • Gratis
 • Består af 5 trin
 • Frivillig test efter trin 1, 2, 3 og 4
 • Man testes i høj grad i skriftlighed
 • For at få permanent opholdstilladelse kræves bestået FVU trin 2 eller 4
 • Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor hurtigt man skal gennemføre kurserne
 • Kræver et basalt danskniveau for at man kan begynde

Vigtigt hvis man ønsker at skifte mellem FVU og Danskuddannelsen

Det er muligt at skifte mellem FVU og Danskuddannelsen, men man skal være opmærksom på, at man kun har 5 år med danskuddannelsesret. Det vil sige, at fra man starter på den betalte Danskuddannelse første gang, har man 5 års danskuddannelsesret, hvor man skal gennemføre alle moduler. På FVU er der ikke en maksimal tid for gennemførelse af danskundervisning og FVU er dermed uafhængig af danskuddannelsesretten. 

Hvem udbyder kurserne på AU?

AU har en samarbejdsaftale med Lærdansk og A2B. Lærdansk udbyder både danskuddannelsen og FVU-forløbet. A2B udbyder danskuddannelsen og er ved at søge om rettighederne til at undervise i FVU-regi. A2B forventer at starte kurser i FVU i løbet af efteråret.

AU-anbefalinger til valg af kursus

Vi anbefaler, at interesserede i at lære dansk kontakter både A2B og Lærdansk for at høre om deres tilbud.

Lærdansk og A2B er begge underlagt den nye lovgivning, og danskuddannelsen er derfor med betaling begge steder.

Lærdansk tilbud

Kurser i løbet af året med fast lokalitet og tidspunkter efter behov

 • Crash courses – et to ugers begynderkursus MOD BETALING
 • Semesterkurser – typisk fortsætterkurser  i FVU-regi ER GRATIS
 • Semesterkurser på både begynder og fortsætter niveau under Danskuddannelsen  MOD BETALING
 • Særlige kurser for nordisktalende – MOD BETALING
 • 100 % online Danskuddannelse  – MOD BETALING

A2B tilbud

Kurser efter behov med fleksible tidspunkter og lokalitet

 • To-ugers intensivt danskkursus – på alle niveauer MOD BETALING
 • Fuldt danskkursus - på alle niveauer MOD BETALING
 • Særlige kurser for nordisktalende– MOD BTALING
 • Særlige kurser for ægtefæller/medfølgende partnere – MOD BETALING

Yderligere information

Spørgsmål om danskkurser på AU kan stilles til Anne P. Langer, apl@au.dk 

Spørgsmål om de enkelte kursustilbud kan stilles til kursusudbyderne Lærdansk og A2B

Læs mere om danskkurser på IAS-hjemmesiden

Administrative conditions
7679 / i43