Netværksmaterialer

Notater og vejledninger

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater og ph.d.-studerende

Interne retningslinjer vedr  udenlandske stipendiater (pdf)

Notat vedr  udenlandske stipendiater (pdf)

Notat vedr  udenlandske ph d -studerende (pdf)

Beskatning af stipendier

Skatteforhold – stipendier under 3 måneder (pdf)

Aftale mellem PwC og Aarhus Universitet

Aftale mellem pwc og Aarhus Universitet om skattemæssig rådgivning (pdf)

Understanding your payslip guide

IAS har udarbejdet en guide til at forstå sin lønseddel på engelsk
Download Understanding you payslip guide (pdf)

Forskningsophold i udlandet

Rejseenheden har udarbejdet to notater om forskningsophold i udlandet:

  • Ph.d. udlandsophold – mulighed for dækning af merudgifter
  • Udstationering – dækning af udgifter til medfølgende familie

Find notaterne på Medarbejderservice under Rejsebestilling og Udgiftsafregning

Samarbejdsaftale om jobmuligheder til partnere på AU

Samarbejdsaftale AU og Business Region Aarhus

Hjemler

AU HR Personalejura kan give dig opdateret information om AU's hjemler til afholdelse af udgifter til rejse- og flytteomkostninger. Nedenstående information kan ikke stå alene. 

Find yderligere information om og kontaktoplysninger på AU HR, Personalejura

Hjemmel til afholdelse af rejse- og flytteomkostninger for videnskabelige medarbejdere

AU har hjemmel til at afholde udgifter til rejse- og flytte omkostninger for videnskabelige medarbejdere. Dette betyder, at institutterne har mulighed for at betale denne udgift ud af deres eget budget. Det er vigtigt at pointere, at der endnu ikke er truffet en beslutning om / hvordan AU skal udnytte denne hjemmel, og der er derfor heller ikke afsat en fælles AU pulje til at afholde udgifterne.

Læs lovgrundlaget:

Læs hjemmeltekst - udklip fra bevillingslov 19.22.05:

Hjemmel til afholdelse af udgifter til opholds- og arbejdstilladelser

AU har hjemmel til at afholde udgifter til opholds- og arbejdstilladelser. Dette betyder, at institutterne har mulighed for at betale denne udgift ud af deres eget budget. Det er vigtigt at pointere, at der endnu ikke er truffet en beslutning om / hvordan AU skal udnytte disse hjemler, og der er derfor heller ikke afsat en fælles AU pulje til at afholde udgifterne.

Læs lovgrundlaget:

Læs hjemmeltekst - udklip fra bevillingslov 19.22.05:

Velkomstbreve fra IAS

Velkomstbrev til internationale forskere

Vi har udarbejdet et velkomstbrev, der beskriver hvad IAS hjælper nye udenlandske ph.d.-studerende og forskere med. Brevet er tænkt som en hjælp til at annoncere de services, som IAS yder til nye ansatte og kan sendes sammen med velkomstmaterialer forud for ankomst eller udleveres sammen med en velkomstpakke efter ankomst.

Kontakt IAS, hvis du ønsker velkomstbrevet til internationale forskere

Velkomstbrev til administratorer

Vi oplever jævnligt, at der er sekretærer eller andre administratorer, der ikke har hørt om de services, vi udbyder i International Academic Staff Services (IAS). Derfor har vi udarbejdet et velkomstbrev, som forklarer vores tilbud. Brevet kan videresendes til nye kolleger, der arbejder med området.

Vi foreslår, at brevet vedlægges en lokal velkomstpakke eller sendes som del af en velkomstmail til institutsekretærer, HR-partnere og andre, der har udenlandske forskere som arbejdsområde.

Kontakt IAS, hvis du ønsker velkomstbrevet til administratorer