Expat Partner Programme

Vi glæder os endnu engang til at kunne byde velkommen til informationsmøde om AU Expat Partner Programmet.

2021.03.23 | Anne Pletschette Langer

Expat Partner Programme møde på Trøjborgvej

Expat Partner Programme møde på Trøjborgvej, foto: AU Foto

Date Wed 09 Jun
Time 09:00 10:00
Location Webinar
Register

På mødet vil vi kort opridse programmets formål og indhold. Vi vil særligt gå i dybden med:  

  • Hvem vores målgruppe er
  • Hvad det er vi kan hjælpe med og hvem vi samarbejder med på og udenfor AU
  • Målgruppen i tal - ift. fakulteter, institutter, centre samt geografisk location
  • Udfordringer vi oplever, og hvad vi gerne vil udvikle fremadrettet

Der vil være god tid til at besvare jeres spørgsmål og drøfte erfaringer. 

Har du allerede nu nogle spørgsmål, du gerne vil bringe op på mødet, modtager vi gerne disse, så vi kan lave eventuelle undersøgelser forinden for at sikre bedst muligt udbytte for alle deltagere. 

Spørgsmål kan sendes til expatpartner.fe@au.dk.    

Tilmeld dig informationsmøde om Expat Partner Programme  

 

Tid: Onsdag d. 9. juni 2021 / 09:00 - 10:00

Sted: Mødet bliver afholdt som webinar via Zoom. Zoomlink sendes til deltagerne umiddelbart før mødet.  

Målgruppe: Alle der rådgiver, vejleder eller på anden måde servicerer udenlandske ph.d.-studerende, forskere og gæsteforskere.  

Hvis du ønsker at høre mere om arrangementet, er du velkommen til at kontakte Anne P. Langer, apl@au.dk .

 

----

Informationsmøderne afholdes om formiddagen som webinar.

Man bedes tilmelde sig til de enkelte møder.

Møderne afholdes på dansk, da de er målrettet de personer, som i det daglige hjælper de internationale medarbejdere. En lang række af emnerne tages op på engelsk i University International Club, hvor de internationale medarbejdere udgør målgruppen.

Læs mere om informationsmøderne

Administrative conditions