Undgå ulovlig arbejdskraft

I forbindelse med Brexit og implementeringen af nye opholdskort er pjecen ”Sådan undgår du at ansætte udenlandsk arbejdskraft ulovligt”, som udgives af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), blevet opdateret.

2021.01.05 | Mathilde Brøndum Reeh

Når en udlænding får opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, modtager han eller hun et opholdskort som bevis på retten til ophold – afhængig af statsborgerskab og nationalitet. Opholdskortet er et plastikkort på størrelse med et Dankort.

SIRIs pjece er opdateret med 3 nye typer opholdskort samt forklaring på, hvordan man tjekker et opholdskort og dermed, om kortejer (udlændingen) har ret til at arbejde på AU – både lønnet og ulønnet. Det er forklaret i pjecen, hvad der skal tjekkes på et opholdskort for at sikre, at vedkommende har ret til at arbejde på AU, både som lønnet og som ulønnet. 

Pjecen hentes og læses på nyidanmark.

På side 10 -11 i pjecen kan der læses mere om, hvor meget kortejer (udlændingen) må arbejde på de nye kort, og på side 14-15 vises de nye opholdskort, som er udstedt fra den 9. november 2020.

Derudover er Storbritannien fjernet i oversigten over EU-lande på side 4. Storbritannien er som bekendt ikke længere en del af EU efter 1. januar 2021. 

Er der spørgsmål til pjecen eller hvordan opholdskortet skal læses/tjekkes, så kontakt gerne Guest Researcher Supporten på 87153603 eller guestresearcher@au.dk eller kontakt SIRI direkte.

Administrative conditions