Cultural Awareness Programme

Efterårets program for kulturtræning er nu på plads og består af både crash courses og et deep dive forløb.

2020.06.11 | Anne Pletschette Langer

Graphic of two green trees with the leaves shaped as two heads talking to each other.

Photo: Shutterstock

Siden foråret 2019 har Forskermobilitet/Talentudviklingsenheden udbudt ”Cultural Awareness workshops” for internationale medarbejdere samt deres partnere. 

Workshoppene er for internationale medarbejdere og medfølgende partnere på tværs af institutter og afdelinger. 

Vi hjælper også gerne med at tilrettelægge workshops lokalt for både danske og internationale medarbejdere.

Om Cultural Awareness Programme

Workshoppene skal være med til at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere på AU og opstod på baggrund af feedback fra internationale medarbejdere om de udfordringer, de er stødt på under deres ophold i Danmark i et kulturelt perspektiv. Workshoppene er blevet afholdt af henholdsvis C3 Consulting og Living Institute og er designet til at give de internationale medarbejdere og deres partnere indsigt i den danske kultur samt en bedre forståelse for deres egne kulturelle normer og værdier. De strategier, der introduceres i workshoppene, kan hjælpe en til at få bedre fodfæste i Danmark og bidrage, når man kommunikerer på tværs af kulturelle skel. Ved at deltage i disse workshops lærer deltagerne mere om baggrunden for de danske kulturelle normer samt bliver bevidste om deres egen kulturelle forudindtagethed og ”blind spots”. Målet er, at deltagerne bliver mere kulturelt beviste og tilegner sig strategier, der kan bygge bro mellem eventuelle kulturelle forskelle. 

Læs mere om Cultural Awareness Programme     

Administrative conditions