Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) hæver ansøgningsgebyr

Ansøgningsgebyret for arbejds- og opholdstilladelser under Erhvervsordningen stiger pr. 1. april 2020.

2020.03.26 | Oda Bjørke

Gebyret for SIRIs sagsbehandling af en arbejds- og opholdstilladelse vil for flere af ordningerne på erhvervsområdet pr. 1. april 2020 stige med 225 kr.

Det betyder, at sagsbehandlingsgebyret for ansøgninger om arbejds- og  opholdstilladelse efter blandt andet fast track-ordningen, beløbsordningen og positivlisten pr. 1. april 2020 vil være 3.215 kr.

Stigningen sker ifølge SIRI som led i en øget kontrolindsats på erhvervsområdet med særligt fokus på specielle brancher.

De nye gebyrsatser vil fremgå af SIRIs hjemmeside fra den 1. april 2020. 

Administrative conditions